Соопштенија и Известувања

  • All Post
  • Известувања
Потрошувачите, заедниците на сопственици и управителите да проверат дали објектите се подготвени за грејната сезона 2023/2024

September 30, 2023

Ги повикуваме потрошувачите да ги завршат интервенциите на внатрешната грејна инсталација, да овозможат пристап на екипите на компанијата до топлинската станица и да обезбедат довод…

Повеќе

End of Content.

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022