Соопштенија и Известувања

  • All Post
  • Известувања
Информација за условите за испорака на топлинска енергија кон крајот на грејната сезона

March 20, 2023

Во овој период на годината кога надворешните временски услови се променливи, испораката на топлинската енергија до потрошувачите зависи од атмосферските услови и висината на надворешните…

ЕСМ Снабдување со топлина, во законска постапка ја презема базата на податоци за потрошувачите на подрачјето на дел од Општина Гази Баба, населба Автокоманда потребна за изработка, достава и наплата на фактурите

February 27, 2023

Ја известуваме јавноста дека ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА во законска постапка ја презема базата на податоци од претходниот снабдувач со топлинска енергија ЕСМ ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА…

Во интерес на потрошувачите и заедницата, продолжуваме да работиме на оптимизација на трошоците на системот за централно греење

February 1, 2023

Ја известуваме јавноста и потрошувачите дека од 01.02.2023 година ЕСМ Дистрибуција на топлина ја извршува енергетската дејност дистрибуција на топлина и во населбата Автокоманда, општина…

Повеќе

End of Content.

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022