Саниран дефект на секундарна дистрибутивна мрежа во општина Центар

Саниран е дефектот на секундарната дистрибутивна топловодна мрежа во општина Центар и нормализирана е испораката на топлинска енергија.

Екипите на ЕСМ Дистрибуција на топлина ја завршија санацијата на секундарната дистрибутивна топловодна мрежа во општина Центар. По отстранување на дефектот, повторно е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за потрошувачите од објектите на следните адреси:

 • Коста Шахов бр.3
 • Коста Шахов бр. 6
 • Коста Шахов бр. 8
 • Коста Шахов бр.10
 • Коста Шахов бр. 14
 • К.Кирков бр.9
 • К.Кирков бр 11
 • К.Кирков бр 14
 • К.Кирков бр 20
 • Ленинова бр.63
 • Ленинова бр 65
 • Ленинова бр 67
 • Ленинова бр 72
 • Ленинова бр 73
 • Ленинова бр 74
 • Ленинова бр 75
 • Ленинова бр 77

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022