• All Post
  • Известувања
ЕСМ Снабдување со топлина, во законска постапка ја презема базата на податоци за потрошувачите на подрачјето на дел од Општина Гази Баба, населба Автокоманда потребна за изработка, достава и наплата на фактурите

February 27, 2023/

Ја известуваме јавноста дека ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА во законска постапка ја презема базата на податоци од претходниот снабдувач со…

Во интерес на потрошувачите и заедницата, продолжуваме да работиме на оптимизација на трошоците на системот за централно греење

February 1, 2023/

Ја известуваме јавноста и потрошувачите дека од 01.02.2023 година ЕСМ Дистрибуција на топлина ја извршува енергетската дејност дистрибуција на топлина…

Повеќе

End of Content.

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022