• All Post
  • Известувања
Потрошувачите, заедниците на сопственици и управителите да проверат дали објектите се подготвени за грејната сезона 2023/2024

September 30, 2023/

Ги повикуваме потрошувачите да ги завршат интервенциите на внатрешната грејна инсталација, да овозможат пристап на екипите на компанијата до топлинската…

Повеќе

End of Content.

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022