Во интерес на потрошувачите и заедницата, продолжуваме да работиме на оптимизација на трошоците на системот за централно греење

Ја известуваме јавноста и потрошувачите дека од 01.02.2023 година ЕСМ Дистрибуција на топлина ја извршува енергетската дејност дистрибуција на топлина и во населбата Автокоманда, општина Гази Баба, согласно Одлуката донесена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.