Информација за условите за испорака на топлинска енергија кон крајот на грејната сезона

Во овој период на годината кога надворешните временски услови се променливи, испораката на топлинската енергија до потрошувачите зависи од атмосферските услови и висината на надворешните температури во различни периоди од денот.