Заврши грејната сезона 2022-2023 година

Jа информираме јавноста дека, согласно регулативата, заврши грејната сезона 2022/2023 за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје.