Заврши грејната сезона 2022-2023 година

Jа информираме јавноста дека, согласно регулативата, заврши грејната сезона 2022/2023 за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје.

Грејната сезона 2022/2023 започна на 15 октомври 2022 и поради надворешните временски услови беше продолжена до 28 април 2023 година.

Согласно регулативата, грејната сезона трае до 15-ти април и истата може да биде продолжена до 30-ти април, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12˚С, според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи. 

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022