Информации за испораката на топлинска енергија на почетокот на грејната сезона, при променливи временски услови

Имајќи предвид дека на почетокот на грејната сезона, односно после 15 октомври и првата половина на месец ноември надворешните временски услови се променливи и како такви се посебно третирани во регулативата поврзана со условите за испорака на топлинска енергија.