Заврши грејната сезона 2023/2024

Jа информираме јавноста дека, согласно регулативата, грејната сезона 2023/2024 е официјално завршена за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје со кој управува ЕСМ.