Заврши грејната сезона 2023/2024

Jа информираме јавноста дека, согласно регулативата, официјално заврши грејната сезона 2023/2024 за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје.

Грејната сезона 2023/2024 започна на 15 октомври 2023 и поради надворешните временски услови беше продолжена до 25 април 2024 година.

Согласно регулативата, грејната сезона трае до 15-ти април и истата може да биде продолжена до 30-ти април, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12˚С, според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи. 

За сите неопходни информации или пријави за одредени интервенции, потрошувачите може да се јават во нашиот Центар за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 023076200 и 075400100.

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022