Акција за бесплатно приклучување во системот за топлинска енергија

Со цел да им овозможиме на што поголем број потрошувачи да ги користат придобивките на системот за централното греење, започнуваме акција за БЕСПЛАТНО ПРИКЛУЧУВАЊЕ за исклучените потрошувачи кои ќе се одлучат да се приклучат на системот за централно греење. 

Акцијата за бесплатно приклучување важи до 31ви август 2023 година и ќе биде спроведена по принципот „прв пријавен, прв услужен“. Поволностите од акцијата за бесплатно приклучување важат само во објектите кои се приклучени на централниот систем за греење и каде има техничка можност за приклучување на станот или деловниот простор. 

Ги покануваме заинтересираните потрошувачи за сите неопходни информации за постапката за приклучување да се обратат во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 02/3076-200 и 075/400-100. За да ја искористат можноста за бесплатно приклучување потребно е да поднесат писмено барање за приклучување во некој од пунктовите за потрошувачи на ЕСМ Снабдување со топлина.

По завршување на акцијата, односно од 1-ви септември 2023 година, приклучувањето ќе се наплаќа во целост согласно важечкиот ценовник.

Бесплатното приклучување на исклучените потрошувачи подразбира бесплатно испуштање на вода од системот за централно греење како и работна рака без надоместок. Секоја дополнителна интервенција на внатрешната грејна инсталацијата ќе се наплаќа согласно ценовникот за сервисни услуги.

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022