Пријавување на дефекти и рекламации за греење како и прашања
поврзани со информации за нашите услуги

ТЕЛЕФОН

02/3076-200; 075-400-100

СМС ПОРАКА

145555

Е-ПОШТА

contact@esm-snabduvanje.mk

ЛОКАЦИЈА

ул."Лондонска"бр.8, 1000 Скопје

Пункт за потрошувачи Центар

Пункт за потрошувачи Запад

Пункт за потрошувачи Исток

Пункт за потрошувачи Автокоманда

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022