Пунктот за потрошувачи во општина Аеродром на ЕСМ Снабдување со топлина на нова локација

Нов пункт за потрошувачи на ЕСМ Снабдување со топлина, во oпштината Аеродром, е отворен на нова локацијаво близина на ТЦ Капитол, на адреса бул. Јане сандански 59 1/1 – мезанин.

Во новиот пункт потрошувачите ќе можат да вршат плаќања на фактурите за топлинска енергија, да склучуваат договори за снабдување и да добијат потребни информации.

Пунктот за потрошувачи во Аеродром на ЕСМ Снабдување со топлина лоциран на адреса бул. Јане сандански 11 (во близина на Мајчин Дом) ќе работи до 28 Септември 2023 година.

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022