Прекин во испораката на топлинска енергија за дел од потрошувачите во населбата Кисела Вода

Дефект (губење на вода) на дистрибутивната мрежа предизвика прекин на испораката на топлинска енергија за дел од потрошувачите во населбата Кисела Вода во објектите лоцирани на улиците:

 

 • Вера Јоциќ: 4, 4а ,4б, 4в, 6, 8, 10, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, и 27

 

 • Христо Татарчев: б.б, 32, 34, 36, 39, 42, 47 К1, 47 К2, 47 К3, 47 К4, 47К5, 47а, 47б, 47г, 47д, 47ѓ, 47ж, 47ѕ, 47и, 47к, 47н/њ, 47ц, 62, 64, 66, 70, 74, 76

 

 • Народни Херои: 1, 2, 4, 5б, 13а, 13б

 

 • Г. Димитров: б.б, 9, 9а, 21, 23, 48, 50, 52, 54, 64, 66

 

 • Козјак: б.б, 7

 

 • Пушкинова: 4, 6

 

 • Н. Добровиќ 13, 15

 

 • Димо Хаџи Димов 97, 137

 

 • 14 Декември ( Дебарска) б.б, 1, 3, 20

 

 • Локов: б.б, 3, 5, 26, 28, 34

 

 • Улица 1511: 10, 12, 32

 

Екипите на ЕСМ Дистрибуција на топлина веќе се на терен и интензиво работат на  лоцирање на дефектот, со цел истиот да биде изолиран и саниран.

Поради големината на дефектот, во овој момент невозможно е да се даде прецизна проценка кога тој ќе биде отстранет, но се прават напори редовното снабдување со топлина до сите потрошувачи на споменатите улици да биде воспоставено во најкраток можен временски рок.

За дополнителни информации потрошувачите можат да се обратат во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви (02) 3076 200 и  075400100

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022