Дефект на директен приклучок на секундарен вод на улицата Алберт Швајцер

Заради дефект на директен приклучок на секундарен вод на улица Алберт Швајцер бр.12, прекин на испорака на топлинска енергија имаат потрошувачите на улиците

  • Загребска бр. 1, 4а и 4б
  • Мајка Тереза 60, 62
  • Ацо Караманов 3а, 3б, 4, 5а, 5б,9а, 17
  • Партение Зографски 52, 61а, 62, 65, 66а, 77а, 77б, 79, 83, 83а, 85, 89, 91
  • Салвадор Аљенде 2
  • Периша Савељиќ 5

Екипите на ЕСМ Дистрибуција на топлина работат на санација на дефектот, кој се очекува да биде саниран во текот на денот, по што ќе биде нормализирана испораката на топлинска енергија.

За повеќе информации потрошувачите можат да се обратат во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви (02) 3076 200 и  075400100.

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022