Саниран е дефектот на приклучокот улицата Алберт Швајцер и нормализирана е испораката на енергија

Екипите на ЕСМ Дистрибуција на топлина во најкраток можен рок ја завршија санацијата на директниот приклучок на секундарниот вод на улица Алберт Швајцер бр.12.

По отстранување на дефектот, повторно е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за потрошувачите.

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022