Прекин во испораката на топлинска енергија во дел од Автокоманда поради дефект

Дефект (губење на вода) на дистрибутивната мрежа предизвика прекин на испораката на топлинска енергија за дел од потрошувачите во населбата Автокоманда во објектите лоцирани на улиците:

Ташко Караџа 5, 7, 9, 11, 12, 13, 24, 28

16 Македонска Ударна Бригада 34

Лазар Поп Трајков 37,39

Екипите на ЕСМ Дистрибуција на топлина веќе се на терен и интензиво работат на  санирање на дефектот и се прават напори редовното снабдување со топлина до сите потрошувачи на споменатите улици да биде воспоставено во најкраток можен временски рок.

За дополнителни информации потрошувачите можат да се обратат во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви (02) 3076 200 и  075400100.

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022