Саниран е дефектот во населбата Автокоманда и нормализирана е испораката на топлинска енергија

По интервенција на екипите на ЕСМ Дистрибуција на топлина, отстранет е дефектот во населбата Автокоманда, кој предизвика привремен прекин на испорака на топлинска енергија за потрошувачите лоцирани на улиците

Ташко Караџа 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 24, 28

Трифун Хаџи Јанев 11, 12

16 Македонска Ударна Бригада 8, 10, 34

Лазар Поп Трајков 37

Со санација на дефектот воспоставено е редовно снабдување со топлинска енергија за сите потрошувачи од објектите на овие улици.

За дополнителни информации потрошувачите можат да се обратат во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви (02) 3076 200 и  075400100.

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022