Прекин на испораката на топлинска енергија кај дел од потрошувачите во населбата Водно

ЕСМ Дистрибуција на топлина посветено и интензивно работи за решение на прекинот на испорака кај дел од потрошувачите во населбата Водно. Вложуваме максимални напори да се овозможи испорака на топлинска енергија на овие потрошувачи во најбрз можен рок.

ЕСМ снабдување со топлина ќе изврши проценка од аспект на ефектите врз потрошувачите и компанијата и ќе ја информира јавноста за сите детали.

Констатиран е прекин на испорака на топлинска енергија за потрошувачите лоцирани на улиците:

 

Ацо Караманов 10, 12, 13, 15, 17, 20

Периша Савелиќ 5

Загребска 27

Партениј Зографски 61а, 62, 65, 66а, 77, 79, 83, 83а, 89, 91

Питу Гули 1, 8, 18, 22, 26,27,28,31,35,39,40,42,45,46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56

Димитар Пандилов 1, 3а, 7,8,9,11,14,16,23,25,27,29,31

Капештец 1,10,17,19,23,24,25,30,35

Ганчо Хаџипанзов 5,6,7,9,10,16 17,18,20,26,28,34

Караорман 1,2,5,7,11,13,16,18,22,27

 

За дополнителни информации потрошувачите можат да се обратат во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви (02) 3076 200 и  075400100.

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022