Саниран дефект на секундарна дистрибутивна мрежа во населбата Аеродром

Саниран е дефектот на секундарна дистрибутивна топловодна мрежа во населбата Аеродром и нормализирана е испораката на топлинска енергија.

Екипите на ЕСМ Дистрибуција на топлина ја завршија санацијата на секундарната дистрибутивна топловодна мрежа во населбата Аеродром. По отстранување на дефектот, повторно е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за потрошувачите од објектите на следните адреси:

  • Авној 4
  • Авној 6
  • Авној 8
  • Авној 10
  • Авној 12
  • Авној 14

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022