Дефект на секундарна мрежа во општина Центар

Поради дефект на секундарната дистрибутивна мрежа во општина Центар, без греење се објектите на следните адреси:

 • Коста Шахов бр.3
 • Коста Шахов бр. 6
 • Коста Шахов бр. 8
 • Коста Шахов бр.10
 • Коста Шахов бр. 14
 • К.Кирков бр.9
 • К.Кирков бр 11
 • К.Кирков бр 14
 • К.Кирков бр 20
 • Ленинова бр.63
 • Ленинова бр 65
 • Ленинова бр 67
 • Ленинова бр 72
 • Ленинова бр 73
 • Ленинова бр 74
 • Ленинова бр 75
 • Ленинова бр 77

ЕСМ Дистрибуција на топлина интензивно работи на санирање на дефектот, со цел што поскоро да се нормализира испораката на топлина.
За повеќе информации обратете се во Центарот за грижа на потрошувачи на еден од телефонските броеви 3076 200 или 075 400 100.

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022