Плати сметка

БЕЗ ПРОВИЗИЈА, електронски платете ја фактурата за топлинска енергија преку

Брзо плаќање

Безбедно плаќање на фактура без најава со внесување на бројот на фактура.

EsmEPay – кориснички профил

Безбедно плаќање на фактури за повеќе имоти, достапност до електронските фактури, внес на состојба на мерилото и преглед на потрошувачи на мерното место

Немате кориснички профил EsmEPаy?

НАПОМЕНА: Со овие услуги не може да се плаќаат фактури за топлинска енергија кои се предмет на тужба

*ЕСМ снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје, ги обработува Вашите податоци согласно законската регулатива за Заштита на личните податоци и Законот за енергетика.

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022