Нормализирана е испораката на топлинска енергија кај дел од потрошувачите во населбата Водно

Испораката на топлинска енергија за дел потрошувачите во населбата Водно во најкус можен рок е целосно нормализирана, по настанатиот прекин.

Кај приклучените потрошувачи на системот за централно греење од овој реон испораката на топлинска енергија се реализира согласно мрежните правила.

За дополнителни информации потрошувачите можат да се обратат во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви (02) 3076 200 и  075400100.

 

Со почит,

ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје

Архива на известувања

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022

Edit Template