• All Post
  • Известувања
Локализиран е дефектот на дистрибутивната мрежа и нормализирана е испораката на енергија кај најголем дел од потрошувачите во Кисела Вода

October 17, 2023/

Утрово повторно е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за најголем дел од потрошувачите во населбата Кисела Вода.

Повеќе

End of Content.

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022